Regulamin

1.       Właścicielem serwisu druk.2style.pl jest studio i laboratorium fotograficzne 2 STYLE

z siedzibą w Gdańsku, ul. Świętokrzyska 60 , 80-180

Oddział dla klientów:
Gdańsk, ul. Świętokrzyska 60

 

2.       Podstawowym warunkiem dokonywania zamówień jest wypełnienie przez Zamawiającego formularza rejestracji. Korzystanie z serwisu DRUK.2STYLE.PL jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych dla potrzeb realizacji zamówień.

 

3.       Za zlecone usługi płacimy:

GOTÓWKĄ - płatność za usługę następuje w chwili odbioru osobistego w jednym z naszych oddziałów.

Gdańsk, ul. Świętokrzyska 60

 

PRZELEWEM – szybkim przelewem internetowym ( http://www.przelewy24.pl ) - przedpłatą na konto:

2 STYLE Michał Piotrowski

ul. Świętokrzyska 60

80-180 Gdańsk

 

4.       Koszty przesyłki:

Aktualne informacje o kosztach przesyłek znajdują się przy każdym podsumowaniu zamówienia.

5.       Zamówienie zostanie zrealizowane tylko po potwierdzeniu przez DRUK.2STYLE.PL  e-mailem lub sms-em.

 

6.       Z tytułu gwarancji jakości usług odpowiedzialność serwisu WWW.DRUK.2STYLE.PL obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn wynikłych podczas realizacji zlecenia. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe podczas transportu oraz powstałe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, tj. Błędnego wypełnienia formularza zamówienia, a także słabą jakość odbitek wynikająca z niskiej jakości przesłanych plików.

 

7.       Wszelkie reklamacje dotyczące wykonywanych odbitek należy składać pisemnie na adres właściciela serwisu (patrz pkt.1) z dopiskiem "Reklamacja usługi" lub za pomocą poczty elektronicznej na adres biuro@2style.pl w terminie 3 dni od daty otrzymania przesyłki. Reklamację należy złożyć dołączając kopię dokumentu sprzedaży (faktury lub paragonu). Reklamacje będą rozpatrywane w możliwie najszybszym terminie nie dłużej niż 7 dni licząc od daty złożenia reklamacji.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1       Usługobiorca/Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: swietokrzyska@2style.pl lub też pisemnie na adres: Fotograf 2 STYLE, ul. Świętokrzyska 60, 80-180 Gdańsk.
 
8.2.       W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 
8.3.       Usługodawca/Sprzedawca dokona zwrotu na wskazany przez konsumenta numer rachunku bankowego, chyba że konsument wskaże inny sposób.
 
8.4.       Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się w przypadku Umowy Sprzedaży od dnia wydania Produktu, a gdy umowa dotyczy świadczenia Usługi Elektronicznej od dnia jej zawarcia.
 
8.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 8.1 oraz 8.4; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

 

9.       Wraz z odbitkami otrzymują Państwo paragon ( jest możliwe otrzymanie faktury VAT).

 

10.       2 STYLE jako jedyny właściciel serwisu, gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazanych przez Zamawiającego oraz wykorzystanie ich wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia. Dane te nie będą przekazywane przez WWW.DRUK.2STYLE.PL innym podmiotom. Gwarantujemy również, że pliki graficzne przesłane w celu wykonania odbitek nie zostaną wykorzystane w żadnym innym celu, czego gwarancją jest dobre imię naszej firmy oraz zaufanie jakim obdarzają nasi klienci.

 

11.    2 STYLE zastrzega sobie prawo do odrzucenia zlecenia bez podania przyczyny, a decyzja ta jest ostateczna i niepodważalna. Laboratorium rozważy w szczególności, czy zlecenie nie zawiera treści obelżywych, zniesławiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste osób trzecich, a także czy zlecenie nie narusza praw autorskich i im pokrewnych oraz czy zlecenie nie jest sprzeczne z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego. Nie będą realizowane zlecenia: - zawierające jakąkolwiek formę przemocy, profanacji, pornografii, - sprzeczne z obowiązującym prawodawstwem, - mogące naruszyć prywatne lub publiczne prawa oraz prawa autorskie bez zgody autorów i osób (lub ich rodziców lub prawnych opiekunów), których osoba znajduje się w zamawianych materiałach, - wysyłane anonimowo i z błędnymi danymi.

 

12.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory będą załatwiane polubownie.

Informacja o korzystaniu z plików Cookies.

W celu realizacji usług ta strona zapisuje w urządzeniu użytkownika niewielkie informacje w postaci plików Cookies.

Dowiedz się więcej o plikach cookies.

Moje konto
Kontakt

Zakład fotograficzny 2 STYLE

Gdańsk, ul. Świętokrzyska 60
tel. 535 807 760
e-mail: swietokrzyska@2style.pl

Skrócony Cennik
FormatCena już od ...
9x13 Standard (24h) (B...1,43 PLN
9x13 Standard (24h) (M...1,43 PLN
9x13 Standard (24h) (G...1,25 PLN
9x13 Eco (4 dni) (MAT ...1,25 PLN
9x13 Eco (4 dni) (BŁYS...1,25 PLN
10x15 Standard (24h) (...1,25 PLN
10x15 Standard (24h) (...1,25 PLN
10x15 Standard (24h) (...1,25 PLN
10x15 Eco (4 dni) (BŁY...0,80 PLN
10x15 Eco (4 dni) (MAT...0,80 PLN

Zobacz pełny cennik.

Polecamy
 
Itero
Itero
Itero
Itero
Itero